سویدا زارع

سویدا زارع
موسس و مدیر موسسه مهرباران

درباره‌ی مهرِباران

درباره‌ی مدیر و موسس موسسه مهرِباران

تحصیلات و سوابق آموزشی:

  • کارشناسی ارشد جامعه شناسی
  • کارشناسی پژوهشگری
  • معلم و مدیر آموزشی مجتمع آموزشی بعثت
  • طراح کارگاه های ارتباط بدون خشونت برای کودکان سه تا پنج سال
  • طراح کارگاه‌های نوشتن با رویکرد ارتباط بدون خشونت برای کودکان و بزرگسالان
  • عضو گروه ترویج شورای کتاب کودک
  • موسس و مدیر موسسه مهرباران
  • عضو گروه موسیقی کودک زنبورک

آشنایی باکادر آموزشی مهرِباران

مربی ورزشی

تینا شیرخو
کارشناس ورزشی وبازی‌های حرکتی

نگارصابری
کارشناس ادبیات

شیدا زارع
کارشناس مربی‌گری کودک

مربی هنر

آیدا شیرخو
کارشناس هنر ونقاشی