بازی شصت در شصت

82،000 تومان

اهداف بازی:

  • آموزش رنگ ها
  • افزایش تمرکز و دقت
  • آموزش اعداد

گروه سنی پنج سال به بالا