موسیقی کودک با رویکرد ارف شولورک

کودکان در این کارگاه با بازی و به صورت غیرمستقیم مفاهیم پایه‌ای موسیقی را می آموزند. درک ریتم، شناخت نت‌ها و پس از آن نواختن سازهای کودکانه مانند بلز و فلوت با کمک قصه، داستان، نمایش، نقاشی و کاردستی از فعالیت های مهم این کارگاه به شمار می‌آید.

گروه سنی:

3 تا 7 سال( به تفکیک گروه سنی)