کارگاه الف‌با ورزی

این کارگاه جهت آشنایی کودکان با آواها و نشانه‌های زبان فارسی به کمک داستان، کاردستی، نقاشی و نمایش طراحی شده است. کودکان پیش دبستانی پس از شرکت در این کارگاه آمادگی کامل برای ورود به کلاس اول دبستان را خواهند داشت.

گروه سنی:

5 تا 7 سال