کارگاه بازی های حرکتی هدفمند

بازی‌های حرکتی هدفمند به تعادل نیمکره های مغز کمک می‌کند و علاوه بر ایجاد نشاط، تقویت قوای جسمانی و اعتماد به نفس در کودکان، موجبات پیشگیری در اختلالات یادگیری در آنها را فراهم می‌نماید.

گروه سنی:

4 تا 7 سال(به تفکیک گروه سنی)