کارگاه زبان زرافه

خلاصه‌ای از آنچه در کارگاه زبان زرافه می‌گذرد:

  • معرفی نمادها و ویژگی‌های ارتباط بدون خشونت و ارتباط توام با خشونت
  • مشاهده کردن و درک تفاوت مشاهده با برچسب زدن
  • شناسایی و ابراز احساسات
  • پذیرش مسئولیت انتخاب‌های مختلف
  • شناسایی نیاز و ابراز آن
  • بیان واضح تقاضا متناسب با نیاز و احساس
  • تمرین شیوه‌های مختلف شنیدن
  • همدلی با خود و دیگران

گروه‌های سنی:

4 تا 12 سال (به تفکیک گروه سنی)