کارگاه های هنر( نقاشی، حجم سازی، سفال گری)

450،000 تومان

اهداف اصلی کارگاه‌‌های هنر در کنار خلق اثر هنری، تقویت عضلات کوچک و بزرگ دست، ایجاد هماهنگی بین چشم و دست و توانایی حل مسئله نیز خواهد بود.

دست‌ورزی به همراه هنر یکی از بهترین روش‌ها برای تقویت خلاقیت کودکان می‌باشد

گروه سنی:

4 تا 12 سال(به تفکیک گروه سنی)