کارگاه پرورش هوش های هشتگانه گاردنر

450،000 تومان

این کارگاه با هدف پرورش و تقویت هوش‌های هشتگانه طبق نظریه پروفسور گاردنر با روش کودک محور و بر پایه‌ی بازی طراحی شده است. در این کارگاه  نقاط ضعف و قوت کودک شناسایی می‌شود و با انجام فعالیت‌های مختلف، نقاط ضعف را تقویت و نقاط قوت کودک را در مسیر پرورش مناسب‌تر هدایت خواهد کرد.

گروه سنی:

3 تا 6 سال (به تفکیک گروه سنی)