کارگاه گِردی و قصه گَردی

اهداف کارگاه با تکیه بر خلاقیت فردی کودکان:

  • تقویت مهارت‌های کلامی
  • درک روایت‌های داستانی
  • افزایش توجه و تمرکز
  • پرورش هوش طبیعت‌گرا با *تکیه بر مفاهیم محیط زیستی
  • پرورش قدرت تخیل
  • افزایش اشتیاق کودکان به مطالعه

گروه سنی:

5 تا 10 سال(به تفکیک گروه سنی)